Lai valik laboritarvikuid. Küsi infot inbio@inbio.ee või uuri kataloogist:

1.   Üldised laboritarvikud – (mõõte)nõud, pudelid, kuumutamine, tuubid, keeduklaasid, Erlenmeyer kolvid, üldised töövahendid

2.  Turvalisus ja kaitseriided – silmade, hingamisteede, kõrvade kaitse, kindad, naha kaitse, kaitseriided, ohtlike jäätmetega seonduv, esmaabi, jäätmekäitlus, konteinerid, transport, kiirguskaitse, mööbel

3.  Mõõtmine – elektrokeemilised mõõtmised, tasakaal, termomeetrid, taimerid, temperatuuri, tiheduse mõõtmine, analüütilised seadmed ja süsteemid

4.   Loksutamine, segamine – magnetsegajad, kuumaplaadid, keerutajad, loksutid

5.  Proovide valmistamine – proovide kogumine, lõhustamine, sõelumine, segamine, homogeniseerimine

6.   Destillatsioon, filtreerimine – destillatsioon, eraldamine, tsentrifuugimine, filtreerimine

7.   Kuumutamine ja külmutamine – jahutamine, temperatuuri reguleerimine, kuumutamine

8.   Vedelikega töötamine – vahendid mõõtmiseks, pipetid, jaotamine, titreerimine, pumbad

9.   Vaakumtehnoloogiad – vaakumpumbad, kuivatamine

10. Optika ja mikroskoobid – optilised instrumendid, mikroskoobid, refraktomeetrid, fotomeetrid

11. Puhastamine ja steriliseerimine – desinfitseerimine, puhastusvahendid, masinad

12. Keskkonna, pinnase, vee, toidu analüüsimine – proovide valmistamine, proovide analüüs

13. Biotehnoloogia ja eluteadused – koekultuur, reaktsioonituubid, mikrotiiterplaadid, PCR, elektroforees,  blottimine, transilluminaatorid ja geelilambid, geelidokumentatsioon, laminaar

14. Kromatograafia – viaalid, süstlad, proovide valmistamine, kromatograafia kolonnid, õhukese kihi kromatograafia

Lisainfo ja tellimine:

inbio@inbio.ee või +372 671 7787

You must be logged in to post a comment.